Poslání FK: 
Vede svět k novému způsobu ložiskových jednotek a aplikačních řešení, pomáhá přidávat hodnotu strojům našich zákazníků, zvyšuje efektivitu lidstva.

Vize FK'S:
Být nejspolehlivějším dodavatelem na globálním trhu ložiskových jednotek.

Cíl FK:
Pomozte úspěchům spřízněných stran díky našemu neustálému vývoji, pak vytrvejte ve snaze o lepší spolupráci.

Akční kurz FK:
Zaměřen na zákazníka, na prvním místě poctivost, Lean Innovation, buďte zodpovědní za výsledky.